محمد عالیشاهی بدون دیدگاه

✅ یکپارچه سازی کلان داده ها با استفاده از پلتفرم ODI 12C

🔵مترجم: محمد عالیشاهی

🔵نحوه اتصال و پیکربندی اکوسیستم های بیگ دیتا مانند Hadoop و Spark و Oziee و Hive و casandra و …

🔵 پیاده سازی انواع نگاشت ها و Knowledge Module های بیگ دیتا

🔵 پیاده سازی Oziee Work Flow جهت مدیریت اجرای جابهای بیگ دیتا

🔵 پیاده سازی فریم ورک و موتور پردازشی Spark SQL و Tez و Map Reduce

🔵 نحوه پیاده سازی Py Spark و پایتون در Code Editor ابزار ODI 12C

🔵 نحوه یکپارچه سازی و بارگذاری داده های نیمه ساخت یافته و غیر ساخت یافته در پلتفرم Hadoop و Hbase و …

🔵 بارگذاری داده ها از RDBMS در Hive و Hadoop و Hbase و … با استفاده از Sqoop

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *