محمد عالیشاهی بدون دیدگاه

پیاده سازی نمودار میله ای با استفاده از زبان پایتون :

import matplotlib.pyplot as plt
x= [1,2,3]
y= [20,40,60]
x2=[4,5,6]
plt.bar(x,y, label=”Morning Group”)
plt.bar(x2,y, label=”Evening Group”)
plt.title(‘Bar Graph 1 of Customer Data’)
plt.xlabel(‘Amount of People’)
plt.ylabel(‘Money Spent’)
plt.legend()
plt.show()

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *