قرار گرفتن پلتفرم اوراکل به عنوان رهبر پیشرو در انبار داده های تحلیلی و افت محسوس SAP و اضافه شدن Google به عنوان یکی از رهبران در این حوزه!!!

قرار گرفتن پلتفرم اوراکل به عنوان رهبر پیشرو در انبار داده های تحلیلی و افت محسوس SAP و اضافه شدن Google به عنوان یکی از رهبران در این حوزه!!!
به تازگی نسخه Quadrant magic 2019 ، راه حل های Data Management For Analytics را منتشر کرده است که این محصولات مدیریت داده تحت پوشش گارتنر شامل پایگاه داده های رابطه ای (انبار داده) که داده ها را در یک یا چند فایل پشتیبانی می کند و این پایگاه داده ها اغلب بمنظور پشتیبانی از پردازش های تحلیلی و استفاده از زبانهای داده کاوی و یادگیری ماشین مانند R و پایتون مورد استفاده قرار می گیرد.
اوراکل بتازگی انبار داده خودکار (Autonomous Data Warehouse) منتشر کرده است و همچنین در طول سال گذشته بطور فزاینده ای مدیریت داده های ابر را در اختیار دارد.
همچنین پلتفرم SAP شاهد رکود در موقیعت خود در میان رهبران بازاربوده است.که ناشی از تجدید تمرکز شرکت SAP بر روی ابزار مدیریت داده های عمومی می باشد.

@BIMining